Trwa ładowanie...
bDUEwLeJ

Notowania

APE Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku

Zarząd APS Energia S.A. (Emitent) informuje, iż w związku z zakończeniem procesu konsolidacji danych finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych skonsolidowanych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2020 roku kształtują się następująco: - przychody ze sprzedaży: 30,1 mln zł - strata z działalności operacyjnej: -7,1 mln zł - wynik EBITDA: -5,5 mln zł - strata netto: -7,9 mln zł Dla porównania wyniki Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2019 roku były następujące: - przychody ze sprzedaży: 48,8 mln zł - strata z działalności operacyjnej: -3,7 mln zł - wynik EBITDA: -2,1 mln zł - strata netto: -3,9 mln zł Pogorszenie się wyników w stosunku do okresu porównawczego spowodowane zostało zmianami otoczenia ekonomicznego na rynku rosyjskim oraz utrudnieniami wynikającymi z obostrzeń przeciwpandemicznych. Emitent przypomina, że poddane przeglądowi biegłego rewidenta ostateczne wyniki finansowe za I półrocze 2020 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym, który zostanie opublikowany w dniu 31 sierpnia 2020 roku.

Inne komunikaty

bDUEwLfr