Trwa ładowanie...
bDAaHUDF

Notowania

ARTERIA: strona spółki
31.08.2020, 18:39

ARR Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZA Spółki Arteria S.A.

Zarząd Arteria SA podaje w załączeniu wykaz Akcjonariuszy Arteria S.A., posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 roku wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Łączna liczba głosów, reprezentowanych na tym zgromadzeniu wyniosła 2 660 389 sztuk, które stanowią 62,31% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki. Łączna liczba głosów na WZA Arteria S.A. wynosi 4 269 520.

Załączniki

Inne komunikaty

bDAaHUEn