Trwa ładowanie...
bEDsMjjF
Notowania
AITON: strona spółki
9.09.2020, 13:18

AIT Zawiadomienie o uzyskaniu informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Zarząd Aiton Caldwell S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku wynikającego art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) informuje, iż w dniu 8 września 2020 r. (poniedziałek) o godz.: 18:19 wpłynęło do Spółki od Pana Marka Bednarskiego zawiadomienie (powiadomienie pierwotne) złożone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o dokonaniu transakcji zbycia akcji Aiton Caldwell S.A.
Z treści w/w pisma wynika, iż w dniu 7 września 2020 r. Pan Marek Bednarski – członek Rady Nadzorczej Emitenta dokonał transakcji zbycia akcji zwykłych na okaziciela Aiton Caldwell S.A. (kod identyfikacyjny: PLATCDL00013). Poniżej Emitent podaje szczegółowe informacje dotyczące transakcji przekazane przez Pana Marka Bednarskiego: 1. Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu: Akcje zwykłe na okaziciela 2. Kod identyfikacyjny: PLATCDL00013. 3. Rodzaj transakcji: zbycie 4. Cena i wolumen: CENA WOLUMEN 0,58 zł 160000 5. Informacje zbiorcze: łączny wolumen: 160000, cena: 0,58 zł 6. Data transakcji: 07.09.2020 r. 7. Miejsce transakcji: XNCO – NewConnect rynek akcji W załączeniu przedstawiamy skan otrzymanego powiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty

bEDsMjkn