Trwa ładowanie...
bDJdBGnF

Notowania

URSUS: strona spółki
26.09.2020, 0:02

URS Korekta danych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 58/2020

Działając zgodnie z § 15 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji [Emitent, Spółka] informuje, że wyniku niezamierzonej omyłki związanej z błędnym wygenerowaniem danych z systemu finansowo – księgowego Spółki, jak również uwzględniając konieczność wprowadzenia korekt związanych z błędnym księgowaniem rozliczenia połączenia Emitenta z URSUS BUS S.A., mając przy tym na uwadze wstępny charakter danych przekazanych w raporcie bieżącym nr 58/2020, Emitent dokonuje korekty opublikowanych pierwotnie pozycji poprzez przekazanie w załączeniu skorygowanych wstępnych danych jednostkowych oraz skonsolidowanych za I półrocze 2020 roku. Z uwagi na zakres skorygowanych pozycji Spółka przekazuje w załączeniu skorygowane i pierwotne pozycje w ujęciu tabelarycznym.
Jednocześnie Spółka informuje, że z uwagi na trwające czynności rewizji finansowej zaprezentowane dane finansowe mają charakter szacunkowy oraz wstępny i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane finansowe za I półrocze 2020 roku zostaną zawarte w raporcie za I półrocze 2020 roku, którego termin publikacji został wyznaczony na dzień 30 września 2020 roku.

Załączniki

Inne komunikaty

bDJdBGon