Trwa ładowanie...
bEhfAeYB

Notowania

CAM Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w Spółce

Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. [Spółka, Emitent], działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw [Dz.U. z 2019 r., poz. 1798, ze zm.], niniejszym wzywa wszystkich posiadaczy akcji Spółki w formie dokumentu do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce, w celu dematerializacji tych akcji i ich rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta w Warszawie, ul. Gen. Józefa Zajączka 11/14, 01-510, Warszawa, Polska, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 16:00. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Biorąc pod uwagę aktualny stan prawny Emitent informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Emitenta w formie dokumentu wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Inne komunikaty

bEhfAeZj