Trwa ładowanie...
bEifYkPV

Notowania

AITON: strona spółki
1.10.2020, 14:35

AIT Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G

Zarząd Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku [dalej: Emitent, Spółka] informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, po rozpoznaniu wniosku Emitenta o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii G, w dniu 1 października 2020 r. podjął Uchwałę Nr 725/2020, w której określił dzień 5 października 2020 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu NewConnect 1.130.728 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki, pod warunkiem dokonania w dniu 5 października 2020 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczył je kodem PLATCDL00013. Akcje te notowane będą w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „AITON” i oznaczeniem „AIT”.

Inne komunikaty

bEifYkQD