Trwa ładowanie...
bDnomOgl

Notowania

ARG Otrzymanie pisma w sprawie tymczasowego wstrzymania sprzedaży gry Jelly Champs! na Nintendo Switch

Zarząd Spółki Art Games Studio S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 30 września 2020 r. w sklepie Nintendo tymczasowo wstrzymana została sprzedaż gry Jelly Champs! na platformę Nintendo Switch („Gra”). Powyższe spowodowane jest zgłoszeniem przez inne studio deweloperskie twierdzenia, iż w jego ocenie mechanika oraz grafika Gry Emitenta mogą stanowić nieuprawnioną kopię mechaniki opracowanej przez powyższe studio. Premiera Gry miała miejsce w dniu 3 września 2020 r., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 32/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r.
W ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowe zgłoszenia jest całkowicie bezzasadne, a mechanika oraz grafika Gry stanowi autorskie dzieło Spółki, zrealizowane w oparciu i o wiedzę członków zespołu oraz legalnie zakupione elementy składowe Gry. Emitent przedstawi wszelkie posiadane materiały poświadczające powyższe stanowisko oraz współpracuje w zakresie rozwiązania sprawy z wyspecjalizowaną w tym obszarze kancelarią prawną, która poddała sprawę szczegółowej analizie i w imieniu Spółki będzie działać w celu jak najszybszego zakończenia zaistniałej sytuacji. Ze względu na przyjętą politykę rozpatrywania tego typu spraw przez Nintendo, w dniu 30 września 2020 r. sprzedaż Gry została wstrzymana w dystrybucji na rynku Europejskim oraz USA/Kanada/Meksyk do momentu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z drugą stroną oraz Nintendo. Spółka pozostaje w dialogu ze sklepem Nintendo, co ma na celu przywrócenie możliwości sprzedaży Gry na docelowych rynkach. Spółka zaznacza, iż jest to tymczasowa sytuacja wynikająca ze standardowych procedur Nintendo. Jednocześnie Zarząd dodaje, iż pozostałe projekty są w ciągłej sprzedaży na w sklepie e-Shop Nintendo. Zarząd zdecydował o ujawnieniu powyższej informacji w formie raportu bieżącego ze względu na jej potencjalny wpływ na ocenę działalności Emitenta i jego perspektywy rozwoju, a także wyniki finansowe Spółki oraz na brak możliwości zachowania poufności tejże informacji.

Inne komunikaty

bDnomOgT