Trwa ładowanie...
bDInprxN

Notowania

URSUS: strona spółki
6.10.2020, 22:23

URS Zmiany w składzie Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 6 października 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 6 października 2020 r. Pana Ryszarda Jacyno do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu URSUS S.A.
W zw. z podjęciem powyższej uchwały skład Zarządu URSUS S.A. w restrukturyzacji przedstawia się następująco: Prezes Zarządu – Pan Andrzej Młotek, Wiceprezes Zarządu – Ryszard Jacyno. Poniżej Zarząd Emitenta przekazuje wymagane informacje na temat nowo powołanego Wiceprezesa Zarządu - Pana Ryszarda Jacyno. Wykształcenie: Pan Ryszard Jacyno jest magistrem prawa, ukończył w 1980 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1989 ukończył Studium Menadżerskie w Lozannie, w roku 1991 był stypendystą Bundeskartelamt w Berlinie. Doświadczenie zawodowe: 2019 - Mediator sądowy 2017 - 2019 Prezes Zarządu Bioenergia Invest S.A. 2012 - 2015 Doradca Prezesa POL-MOT Holding S.A. ds. Energetyki, Prezes Zarządu Bioenergia Invest S.A. 2010 - 2012 Konsultant ubezpieczeniowy 2009 - 2010 Wiceprezes Zarządu TWIGGER S.A. 2008 - 2009 Konsultant ubezpieczeniowy 2005 - 2008 Prezes Zarządu Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. Pełnomocnik Zarządu PZU S.A. do spraw Pracowniczego Programu Emerytalnego. 2004 - 2005 Doradca Zarządu Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A 2001 - 2003 Prezes Zarządu Międzyzakładowego Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Grupy Elektrim 2000 - 2001 Wiceprezes Zarządu Elektrim S.A. 1999 - 2000 p.o. Prezesa Zarządu Elektrim S.A. 1997 - 2000 Wiceprezes Zarządu Polskie Towarzystwo Reasekuracyjne S.A 1995 Doradca Prezesa Warta S.A 1992 - 1994 Dyrektor Generalny Ministerstwo Finansów 1991 - 1992 Dyrektor Departamentu Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą 1990 - 1991 Dyrektor Generalny Urząd Antymonopolowy 1989 - 1990 Dyrektor Departamentu Ministerstwo Finansów 1983 - 1989 Asystent Instytut Finansów Inne pełnione funkcje: 1991 - 2000 Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrim S.A. 1993 - 1994 Przewodniczący Rady Nadzorczej PZU S.A. 1992 - 1994 Członek Rady Nadzorczej Fiat Auto Poland S.A. Pan Ryszard Jacyno nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również Pan Ryszard Jacyno nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Inne komunikaty

bDInpryv