Trwa ładowanie...
bECxWeKt
Notowania
TAMEX: strona spółki
9.10.2020, 16:42

TOS Zawarcie aneksu do umowy na roboty budowlane

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Emitent, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku informuje, że w dniu 9 października 2020 roku powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy zawartej dnia 25 lipca 2018 roku ze spółką Będzin Arena Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Będzinie".
Aneks został zawarty w związku z koniecznością wydłużenia ostatecznego terminu realizacji zadania o kolejne 60 dni. Szczegółowe warunki przedmiotowego aneksu i ryzyka z nim związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju dokumentów. W związku z powyższym, całkowita wartość umowy głównej z uwzględnieniem wszystkich dotychczasowych aneksów oraz umowy dodatkowej wynosi obecnie 33 178 588,62 zł brutto.

Inne komunikaty

bECxWeLb