Trwa ładowanie...
bDBmKPYl

Notowania

INC: strona spółki
28.10.2020, 19:02

INC Podjęcie decyzji o zbyciu udziałów INC Rating Sp. z o.o.

Zarząd INC S.A., po dokonaniu przeglądu opcji spółki zależnej INC Rating Sp. z o.o., podjął decyzję o zbyciu spółki INC Rating Sp. z o.o. poza grupę INC S.A., jednocześnie rekomendując INC Rating Sp. z o.o. złożenie wniosku do ESMA o zawieszenie lub wykreślenie z listy agencji ratingowych (rezygnację z licencji agencji ratingowej). Wartość transakcji (cena zbycia) nie będzie istotna z punktu widzenia finansów Grupy.
Powyższa decyzja spowodowana jest faktem, że w ocenie Zarządu, z uwagi na brak popytu na usługi ratingowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw, dalsze finansowanie tej spółki i ponoszenie kosztów związanych z posiadaniem licencji agencji ratingowej nie jest zasadne. Decyzja o zbyciu INC Rating nie będzie miała negatywnego wpływu na jednostkowe sprawozdanie finansowe INC S.A., z uwagi na wcześniejsze objęcie wartości udziałów i należności od INC Rating odpisem aktualizującym, o czym spółka informowała w raporcie 10/2020. Z uwagi na zasady rachunkowości, zbycie będzie miało pozytywny wpływ na wynik na poziomie skonsolidowanym Grupy INC w wysokości 1,032 mln PLN, w IV kwartale 2020 r.

Inne komunikaty

bDBmKPYT