Trwa ładowanie...
bDUEORKd

Notowania

FERRUM: strona spółki
30.10.2020, 13:45

FER Aneks do umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 dotyczącego umowy kredytu odnawialnego z PKO BP S.A., Zarząd FERRUM S.A. ["Spółka"] informuje, że w dniu 30 października 2020 r. Spółka zawarła z PKO BP S.A. [„Bank”] aneks do ww. umowy ["Aneks"], zgodnie z którym strony wydłużyły do dnia 20 listopada 2020 r. termin ostatecznej spłaty kredytu udzielonego Spółce w ramach Transzy A w kwocie 40 mln zł. Ponadto Aneks przewiduje również zrzeczenie się przez Bank wymogu dostarczenia przez Spółkę niewiążących dokumentów określających zasady nowego finansowania konsorcjalnego, o którym mowa m.in. w ww. raporcie bieżącym.
W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian do umowy kredytu.

Inne komunikaty

bDUEORKL