Trwa ładowanie...
bDIkhoeZ

Notowania

TBULL: strona spółki
4.11.2020, 9:15

TBL Zawarcie z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 4

Zarząd T-Bull S.A. informuje, że w dniu 4 listopada 2020 roku zawarł z inwestorem umowę wykonawczą, dotyczącą współfinansowania projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole („Projekt nr 4”).
Zapowiedź Projektu nr 4 zostanie opublikowana na platformie Steam po publikacji trzech trailerów do projektów, o których Zarząd T-Bull S.A. informował odpowiednio raportami bieżącymi nr 46/2020 z 20.10.2020r., nr 47/2020 z 22.10.2020r. oraz nr 48/2020 z 27.10.2020r. Wszystkie ww. tytuły będą ze sobą powiązane zarówno tematycznie jak i rodzajowo, co pozwoli osiągnąć efekty synergii przy prowadzonych kampaniach marketingowych. Umowa wykonawcza została podpisana, zgodnie z umową ramową z dnia 13 października 2020 roku, o której Zarząd T-Bull S.A. informował raportem bieżącym nr 42/2020 z dnia 13 października 2020 roku oraz w konsekwencji rozszerzonej strategii rozwoju T-Bull S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 45/2020 z dnia 15 października 2020 roku. Na podstawie ww. umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania Projektu nr 4, który zostanie zrealizowany przez Spółkę, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gry (revenue share). Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny. Po opracowaniu Projektu nr 4, T-Bull S.A. będzie posiadaczem praw do gry, niezbędnych dla realizacji celu jakim jest wytworzenie i wprowadzenie gry na rynek. Według najlepszej wiedzy Emitenta, warunki umowy są rynkowe.

Inne komunikaty

bDIkhofH