Trwa ładowanie...
bEikFemZ

Notowania

BLIRT: strona spółki
4.11.2020, 10:59

BLR Informacje w sprawie wstępnych wyników finansowych za III kw. 2020 r. oraz o zawiązaniu rezerwy na poczet systemów premiowych

Zarząd BLIRT S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w związku z finalizacją procesu sporządzenia danych finansowych za III kw. 2020 r. podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe Spółki za III kw. 2020 r. kształtują się następująco: - przychody ze sprzedaży (bez zmiany stanu produktów): 14,8 mln zł (wobec 2,75 mln zł w III kw. 2019 r.; wzrost o 438%); - wynik netto: zysk 3,2 mln zł (wobec zysku 0,3 mln zł w III kw. 2019 r.). Wstępne wyniki finansowe Spółki za okres trzech kwartałów 2020 r. kształtują się następująco: - przychody ze sprzedaży (bez zmiany stanu produktów): 33,3 mln zł (wobec 7,5 mln zł po trzech kwartałach 2019 r.; wzrost o 342%); - wynik netto: zysk 9,44 mln zł (wobec zysku 0,3 mln zł po trzech kwartałach 2019 r.). Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym została zawiązana rezerwa na poczet systemów premiowych, o których Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 25/2020 z dnia 03.11.2020 r. Rezerwa została oszacowana proporcjonalnie do wyniku osiągniętego w okresie styczeń – wrzesień 2020 r. Powyższe wstępne wyniki finansowe uwzględniają rezerwę w kwocie 2,9 mln zł. Nadal największy wpływ na uzyskiwane wyniki finansowe miała realizacja zamówień na dostawę produktów, wytwarzanych przez Spółkę, w tym dla zagranicznych klientów, w szczególności producentów zestawów diagnostycznych oraz sprzedaż testów do detekcji wirusa SARS-CoV-2, których Spółka jest dystrybutorem w Polsce. Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za III kw. 2020 r. zostaną przekazane w raporcie kwartalnym, który zostanie opublikowany w dniu 6 listopada 2020 r.

Inne komunikaty

bEikFenH