Trwa ładowanie...
bDAzEgKZ

Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
13.11.2020, 16:33

ELB Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym

Syndyk masy upadłości ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13 listopada 2020 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach X Wydział Gospodarczy [Sąd] postanowienia datowanego na dzień 12 listopada 2020 r., w którym Sąd na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe [Dz.U. z 2020 r. poz. 1228] postanowił ustanowić dla Spółki kuratora w osobie Pana Piotra Kudelskiego, celem reprezentowania Emitenta w postępowaniu upadłościowym.
Informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowiskach ww. osoby zarządzającej, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Spółkę stosownych informacji oraz oświadczeń.

Inne komunikaty

bDAzEgLH