Trwa ładowanie...
bDzEHoMR

Notowania

ELBUDOWA: strona spółki
16.11.2020, 12:48

ELB Informacje o osobie zarządzającej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 97/2020 z dnia 13 listopada 2020 roku, w którym poinformowano o ustanowieniu kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym, ELEKTROBUDOWA SA w upadłości [Spółka] przekazuje poniżej informacje o osobie zarządzającej tj. kuratorze Panu Piotrze Kudelskim.
Pan Piotr Kudelski został wyznaczony do pełnienia funkcji kuratora Spółki na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy z dnia 12 listopada 2020 roku. Pan Piotr Kudelski jest ekonomistą, absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydział Ekonomii, specjalistą w zakresie audytu i analizy finansowej. Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 16380/2000 do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Od 2000 roku jest także biegłym sądowym w zakresie księgowości, rachunkowości i finansów przy Sądzie Okręgowym w Katowicach. Pan Piotr Kudelski posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte w pracy m.in. jako: Główny Księgowy w Mostotal Będzin S.A. [2001-2003], Dyrektor Finansowy w Huta Batory S.A., a następnie Huta Batory Sp. z o.o. – Grupa Alchemia S.A. [2003 – 2009], Dyrektor Finansowy w KEM Sp. z o.o. [2010 – 2017] oraz GC Investment S.A. [2017 – nadal]. Ponadto Pan Piotr Kudelski od 2010 roku prowadzi także kancelarię ekspercką EXPERTIS CONSULTING w Warszawie. Pan Piotr Kudelski zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Ponadto, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółek cywilnych, spółek osobowych, spółek kapitałowych jak i w konkurencyjnych osobach prawnych, jako członek ich organów. Pan Piotr Kudelski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Inne komunikaty

bDzEHoNz