Trwa ładowanie...
bDHUYMRN

Notowania

KETY: strona spółki
18.11.2020, 14:41

KTY Komunikat KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii H

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego 54/2020 z dnia 5 listopada 2020 r. oraz 57/2020 z dnia 18 listopada 2020 r., informuje o powzięciu informacji, iż w dniu 18 listopada 2020 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) wydał komunikat w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 4.550 (cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote 50/100) każda, posiadających kod ISIN PLKETY000011. Datą rejestracji akcji serii H w depozycie papierów wartościowych KDPW będzie 20 listopada 2020 roku.
Podstawa prawna: §17 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty

bDHUYMSv