Trwa ładowanie...
bDodbqNx

Notowania

WESTREAL: strona spółki
20.11.2020, 20:42

WRE Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2020

Zarząd spółki West Real Estate SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000344257 (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i nast. k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 03 grudnia 2020 roku w Kancelarii Notarialnej Beata Rozdolska, we Wrocławiu, przy ul. Sokolniczej 5/9 we Wrocławiu o godzinie 10:00.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację : - ogłoszenie o zwołaniu NWZ - formularz głosowania przez pełnomocnika - informacja o ogólnej liczbie głosów - projekt uchwał - wzór pełnomocnictwa

Załączniki

Inne komunikaty

bDodbqOf