Trwa ładowanie...
bDJjkTAR

Notowania

KPI Podpisanie istotnej umowy współpracy

Zarząd Kancelaria Prawna – Inkaso WEC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2020 roku zawarł umowę współpracy (dalej: Umowa, Współpraca) w zakresie serwisu wierzytelności z Podmiotem (dalej: Podmiot, Partner) będącym zagraniczną firma windykacyjną. Na podstawie Umowy Spółka świadczyć będzie na rzecz Partnera usługi dotyczące obsługi windykacyjnej wierzytelności, w szacowanej liczbie 9000 sztuk w skali roku o łącznej wartości nominalnej ok.3,6 mln EUR. Wierzytelności wynikają z opłat (mandatów) nałożonych przez włoskie organy miejskie, a dłużnikami są polskie podmioty gospodarcze. Na podstawie ww. Umowy z tyt. obsługi wierzytelności Emitent otrzyma wynagrodzenie prowizyjne.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi możliwy wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty

bDJjkTBz