Trwa ładowanie...
bDIPGZWt

Notowania

TBULL: strona spółki
30.11.2020, 8:58

TBL Wyniki finansowe za III pierwsze kwartały 2020 r.

Zarząd T-Bull S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje istotne pozycje wyników finansowych Spółki za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r., a w przypadku danych bilansowych stan na dzień 30 września 2020 r.:
1) przychody łącznie: 8,39 mln zł, w tym: - przychody ze sprzedaży produktów: 5,48 mln zł, - dotacje: 1,58 mln zł, - zysk z częściowej sprzedaży posiadanego pakietu akcji (inwestycja z 2014 r.): 1,34 mln zł, 2) zysk brutto: 1,05 mln zł, 3) zysk netto: 2,37 mln zł, 4) rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 3,55 mln zł, 5) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: 4,35 mln zł, 6) stan środków pieniężnych: 2,30 mln zł. Na wysokość zysku netto istotny wpływ ma odroczony podatek dochodowy w kwocie -1,57 mln zł. Spółka informuje przy tym, że przysługuje jej zwrot podatku CIT w wysokości 2.313.544,00 zł. Na kwotę tę składają się: 1) 728.751,00 zł w formie gotówki, która według informacji uzyskanych z Urzędu Skarbowego zostanie zwrócona na konto Spółki do dnia 31 grudnia 2020 r. – kwota ta wynika z nadpłaty podatku CIT w latach 2016-2018 oraz rozliczenia ulgi B+R w tych latach; 2) 1.110.301,00 zł w formie aktywa na stratę podatkową za lata 2018-2019 (do rozliczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych); 3) 474.492,00 zł w formie aktywa na niewykorzystaną ulgę B+R za lata 2017-2019 (do rozliczenia w kolejnych okresach sprawozdawczych). Powyższe wynika z ustaleń Urzędu Skarbowego w związku z zakończoną już kontrolą. Pełny raport kwartalny Spółki za III kwartał 2020 r. zostanie opublikowany zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Inne komunikaty

bDIPGZXb