Trwa ładowanie...
bDzUJUxx

Notowania

XTPL: strona spółki
30.11.2020, 23:07

XTP Informacja o rekomendowaniu projektu Emitenta do dofinansowania przez NCBiR

Zarząd XTPL S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 30.11.2020 otrzymał informację o rekomendowaniu do dofinansowania w konkursie 1/1.1.1/2020 - "Szybka ścieżka", organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”), projektu opracowanego przez Emitenta pt. "Innowacyjna technologia precyzyjnej depozycji siatek przewodzących do zastosowań w wyświetlaczach OLED nowej generacji" (“Projekt”).
Głównym założeniem Projektu jest opracowanie addytywnej technologii druku ultra-precyzyjnych struktur metalicznych, mających na celu redukcję rezystancji transparentnej katody w wyświetlaczach nowej generacji typu TE-OLED. • Wartość całkowita Projektu: 16 003 028,33 zł; • Rekomendowana wartość dofinansowania: 11 673 831,24 zł; • Okres realizacji: 01.07.2020 - 30.06.2023. Emitent został wezwany przez NCBiR do złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie w terminie 7 dni od dnia przekazania informacji o rekomendowaniu wniosku do dofinansowania. Ostateczna kwota dofinansowania może ulec nieznacznej zmianie na etapie przygotowania dokumentacji do właściwej umowy dotacji. O jej zawarciu Emitent poinformuje osobnym raportem. Zarząd Emitenta uznał powyższy fakt za informację poufną, gdyż dotacje stanowią istotny element finansowania działalności Emitenta. Projekt wzmocni dalszy rozwój strategicznego dla Emitenta obszaru technologii nowoczesnych wyświetlaczy.

Inne komunikaty

bDzUJUyf