Trwa ładowanie...
bDSDkkJh

Notowania

ITL Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd INTELIWISE S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”, “Spółka”) informuje, iż Emitent, zawarł kolejną umowę ze Skarbem Państwa – Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii z siedzibą w Warszawie na obsługę przedsiębiorców.
Umowa została zawarta w ramach postępowania publicznego: “Świadczenie usługi Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy ze stale aktualizowaną bazą wiedzy dostępnego za pomocą różnych środków komunikacji elektronicznej, tworzonego na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy w ramach projektu “Konto Przedsiębiorcy – usługi online dla firm w jednym miejscu”. Usługi objęte umową są kontynuacją i rozszerzeniem wieloletniego wsparcia przez Spółkę usług w e-administracji polskiej - Centrum Pomocy Przedsiębiorcy. Innowacje takie jak AI Voicebot II Generacji - asystent głosowy - zostaną włączone do usług Multikanałowego Centrum Pomocy Przedsiębiorcy - zespołu konsultantów obsługujących infolinię, live chat, wideo, wspieranych przez technologie Sztucznej Inteligencji, w tym hatbota II Generacji. Prócz tradycyjnych zadań, jak przyjmowanie zgłoszeń przedsiębiorców oraz urzędników, udzielanie odpowiedzi i porad, infolinia prowadzi także akcję proaktywną, informując z wyprzedzeniem wybrane grupy przedsiębiorców o istotnych, dotyczących ich zmianach przepisów. . Umowa została zawarta na czas określony 24 miesięcy. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie przekroczy 3 494 184,00 zł brutto. Informacja o zawarciu umowy została zakwalifikowana przez Emitenta jako informacja poufna, zgodnie z definicją zawartą w art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r., dalej „MAR”), ze względu na wpływ na przychody Emitenta.

Inne komunikaty

bDSDkkJP