Trwa ładowanie...
bDUEDaFx

Notowania

OPL Orange Polska kupuje 100% udziałów w spółce Craftware w celu wzmocnienia swojej działalności na rynku klientów biznesowych poprzez ekspozycję na szybko rozwijający się rynek rozwiązań CRM.

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. BlueSoft, spółka w 100% zależna od Orange Polska, zawarła umowę („Umowa”), na podstawie której przejmie 100% udziałów w spółce Craftware sp. z o.o. (“Craftware”).
Orange Polska kupuje 100% udziałów w spółce Craftware w celu wzmocnienia swojej działalności na rynku klientów biznesowych poprzez ekspozycję na szybko rozwijający się rynek rozwiązań CRM Oczekuje się, że całkowita wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) zgodnie z Umową wyniesie około 110 milionów złotych. Kwota 87 milionów złotych została zapłacona przy podpisaniu umowy i obejmuje również zwyczajowe rozliczenia związane z gotówką, zadłużeniem, kapitałem obrotowym i wartością pieniądza w czasie. Pozostała część zostanie rozliczona przed końcem 2024 roku i zostanie oparta o osiągnięcie przez Craftware określonych celów finansowych w latach 2021-2022 a także będzie uzależniona od spełnienia określonych innych warunków. Nabycie zostanie sfinansowane ze środków własnych Orange Polska oraz dostępnych źródeł finansowania. Transakcja nie wymaga zgody organów regulacyjnych. Firma Craftware działa na rynku od 2009 roku i zajmuje się analizą, projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania relacjami z klientami (CRM). Posiada doświadczenie we wdrażaniu i integracji tzw. systemów connected CRM w technologii Salesforce, platformy CRM nr 1 na świecie, z której korzysta ponad 150 000 firm na całym świecie. Baza klientów Craftware obejmuje duże firmy z branży farmaceutycznej, FMCG, handlu detalicznego i finansów. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończonych w czerwcu 2020 r. Craftware osiągnęła 63 mln zł przychodów oraz 16 mln zł zysku EBITDA. Na koniec czerwca 2020 r. dla Craftware pracowało około 320 osób. „Zakupy przenoszą się do sieci w coraz szybszym tempie, a to przyspiesza cyfryzację relacji z klientami w firmach, czyniąc nowoczesne systemy CRM, tzw. connected CRM cetralnym elementem architektury IT w wielu przedsiębiorstwach. Wraz z dołączeniem Craftware do Grupy Orange Polska, zyskujemy dostęp do tego szybko rozwijającego się segmentu rynkowego, a także kolejne możliwości by wykorzystać kompetencje, które już mamy, m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, hybrydyzacji infrastruktury IT, integracji aplikacji czy migracji do chmury. Pozwoli to wzmocnić pozycję Orange Polska jako długoterminowego partnera strategicznego w cyfrowej transformacji naszych klientów. Żeby maksymalnie wykorzystać potencjał synergii, zdecydowaliśmy, że Craftware stworzy grupę kapitałową z BlueSoft, spółką, którą przejęliśmy w 2019 r. Bardzo się cieszę, że kluczowi menedżerowie Craftware pozostaną w spółce i będą wspólnie z nami kształtować przyszłość” – powiedziała Bożena Leśniewska, Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Rynku Biznesowego. „Cieszymy się, że dołączamy do Grupy Orange Polska. To znakomita szansa by przyspieszyć rozwój naszego biznesu. Naszym celem jest spełnianie potrzeb klientów za pomocą całego spektrum technologii i usług. Rozwijając współpracę z BlueSoft będziemy to mogli robić jeszcze skuteczniej, jednocześnie skupiając się tak jak dotychczas na technologii Salesforce.com. Wierzymy także, że ten krok oznacza większą stabilność dla naszych pracowników i jeszcze większe możliwości rozwoju.” – powiedział Jacek Zawłocki, Prezes Craftware. „Rozwój kompetencji w zakresie rozwiązań ICT to jeden z kluczowych filarów naszej strategii. Jestem bardzo zadowolony, że Craftware dołączył do Grupy Orange Polska. Jestem przekonany, że pozwoli nam to lepiej wykorzystywać możliwości rynkowe i wzmocni nas na naszej drodze do trwałego wzrostu.” – powiedział Julien Ducarroz, Prezes Zarządu Orange Polska. Ogłoszona dzisiaj transakcja jest kolejnym krokiem w realizacji strategii Orange Polska na rynku biznesowym, która koncentruje się na poszerzaniu kompetencji o usługi ICT z dużą wartością dodaną w celu zaspokojenia rosnącego popytu ze strony klientów w obszarach transformacji cyfrowej. Nabycie Craftware które następuje po nabyciu BlueSoft w 2019 roku będzie uzupełnieniem kompetencji i umiejętności już istniejących i rozwijanych w Grupie Orange Polska, czyniąc naszą ofertę bardziej wszechstronną i konkurencyjną. W 2019 r. Orange Polska osiągnął 731 mln zł przychodów z usług ICT i był to wzrost o 31% w porównaniu z 2018 rokiem. Jednocześnie Spółka informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 roku, na podstawie artykułu 17 ust 4 Rozporządzenia MAR, podjęła decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnej. W ocenie Zarządu prowadzone negocjacje dotyczące zakupu 100% udziałów w Craftware sp. z o.o. stanowiły od 19 listopada 2020 roku informację poufną w rozumieniu artykułu 7 Rozporządzenia MAR a niezwłoczne podanie tej informacji do wiadomości publicznej mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Orange Polska.

Inne komunikaty

bDUEDaGf