Trwa ładowanie...
bDXHVYkB

Notowania

GTC: strona spółki
8.12.2020, 17:10

GTC Zamiana w składzie Rady Nadzorczej Globe Trade Centre

Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 8 grudnia 2020 r. otrzymał pisemne oświadczenie GTC Dutch Holdings B.V., spółki prawa holenderskiego z siedzibą przy Herikerbergweg 238, 1101 CM Amsterdam Zuidoost, Holandia; zarejestrowanej pod numerem 71627081 („Uprawniony Akcjonariusz”), zgodnie z którym Uprawniony Akcjonariusz odwołał pana Péter Bozó ze stanowiska członka rady Nadzorczej Społki i powołał pana Lóránt Dudás a stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem natychmiastowym.
Niniejsze odwołanie zostało dokonane na mocy art. 9 punkt 1a i 4 Statusu Spółki, a niniejsze powołanie zostało powołanie zostało dokonane na mocy art. 9 punk 1 a-c Statutu Spółki. Zgodnie ze swoim oświadczeniem i załączonym do niego świadectwem depozytowym Uprawniony Akcjonariusz posiada 298.575.091 akcji w Spółce, stanowiących 61,49% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 61,49% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Dr Lóránt Dudás jest głównym radcą prawnym (General Counsel) i członkiem zarządu Optima Investment Ltd. Dr Dudás dołączył do Optima Investment Ltd. jesienią 2016 r., gdzie początkowo pracował jako starszy radca prawny, a obecnie zajmuje stanowisko głównego radcy prawnego i doradza w sprawach z zakresu prawa nieruchomości, prawa spółek i prawa handlowego oraz prawa inwestycyjnego. Od 2017 r. pełni on funkcję Compliance Officer w Optima Investment Fund Manager Ltd., a od 2018 r. jest członkiem zarządu Optima Investment Ltd. Zamian Dr Dudás dołączył do Optima Investment Ltd., w latach 2014-2016 zapewniał wsparcie prawne Takarékbank Zrt. jako starszy radca prawny koncentrując na kredytach korporacyjnych, kredytach konsorcjalnych i finansowaniu konsorcjum, usługach inwestycyjnych, transakcjach oraz realizacji innych projektów biznesowych i integracyjnych. W latach 2011-2014 pracował jako starszy prawnik zajmujący się nieruchomościami, prawem korporacyjnym i handlowym oraz rozwiązywaniem sporów w kancelarii prawnej CHSH Dezső & Partners International Law Firm. W latach 2007-2011 zapewniał ogólne wsparcie prawne agencji ekonomiczno-finansowej wspierającej Ministerstwo Obrony. Dr Dudás ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. Eötvösa Loranda, a następnie zdał podyplomowy egzamin kwalifikacyjny i został przyjęty do Izby Adwokackiej w Budapeszcie. Studiował również ekonomię na Wydziale Międzynarodowej Ekonomii Biznesu w Budapesztańskiej Szkole Biznesu (Budapest Business School) oraz ukończył program szkoleń z zakresu Corporate Compliance w Budapest Institute of Banking (BIB) oraz International Training Center for Bankers. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, pan Lóránt Dudás nie jest wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Inne komunikaty

bDXHVYlj