Trwa ładowanie...
bDUEGSqd

Notowania

ORANGEPL: strona spółki
15.12.2020, 10:52

OPL Zmiana terminu przekazania raportów rocznych za 2020 rok.

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje, że skonsolidowany raport roczny za 2020 rok i raport roczny za 2020 rok zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 17 lutego 2021 roku.

Inne komunikaty

bDUEGSqL