Trwa ładowanie...
bDSDnUut

Notowania

PYLON: strona spółki
21.12.2020, 11:47

PYL Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") na podstawie
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm. ("Ustawa Zmieniająca"), wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 10:00 do 17:00 pod adresem biura zarządu Emitenta tj. ul. Grzybowska 80/82 lok. 716, 00-844 Warszawa. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 01.03.2021 roku Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej. Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przepisami zawartymi w Ustawie Zmieniającej. Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z §4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Inne komunikaty

bDSDnUvb