Trwa ładowanie...
bEDkiZyZ
Notowania
ELKOP: strona spółki
13.01.2021, 15:46

EKP Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2021

Zarząd Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych
w roku 2021. Raporty kwartalne publikowane będą przez Spółkę w roku 2021 w następujących datach: Jednostkowy raport za I kwartał 2021 r. w dniu 17 maja 2021 r. (poniedziałek). Jednostkowy raport za III kwartał 2021 r. w dniu 15 listopada 2021 r. (poniedziałek). Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2020 oraz za II kwartał roku 2021. Raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 r. zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 20 września 2021 r. (poniedziałek). Raporty roczny za rok 2020 Emitent opublikuje w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek). Jednocześnie Zarząd ELKOP SE informuję, iż ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Inne komunikaty

bEDkiZzH