Trwa ładowanie...
bDUqfkBh

Notowania

MFO: strona spółki
14.01.2021, 12:56

MFO Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021

Zarząd spółki MFO S.A. działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:
I. Raporty kwartalne: - jednostkowy raport za I kwartał 2021 roku – 27 maja 2021 roku - jednostkowy raport za III kwartał 2021 roku – 25 listopada 2021 roku II. Raport półroczny: - jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku – 23 września 2021 roku III. Raport roczny: - jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 1 kwietnia 2021 roku

Inne komunikaty

bDUqfkBP