Trwa ładowanie...
bEhVyCRN

Notowania

AIN Podjęcie decyzji o sprzedaży wszystkich akcji w spółce zależnej

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o sprzedaży wszystkich akcji w spółce zależnej – Beskidzkim Biurze Inwestycyjnym SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: „BBI”), tj. 2.820.000 akcji notowanych na rynku NewConnect, stanowiących 68,79% kapitału zakładowego BBI i uprawniających do 68,79% głosów na walnym zgromadzeniu BBI.
Nabywający – Kuźnica Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, reprezentowana przez Pana Januarego Ciszewskiego zaoferowała Spółce za posiadany pakiet akcji BBI cenę w wysokości 6.006.600,00 zł (sześć milionów sześć tysięcy sześćset złotych). O fakcie zawarcia umowy sprzedaży akcji BBI, z uwagi na jej istotność, Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Jednocześnie Zarząd zaznacza, iż po sfinalizowaniu transakcji sprzedaży akcji BBI, zamierza złożyć BBI ofertę nabycia od niej całego posiadanego portfela inwestycyjnego.

Inne komunikaty

bEhVyCSv