Trwa ładowanie...
bEaeYPmd

Notowania

AQUATECH: strona spółki
18.01.2021, 13:35

AQT Publikacja dokumentu informacyjnego w związku z ofertą akcji serii D Spółki.

Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. na stronie internetowej Spółki https://aqtwater.com/aktualnosci/emisja-akcji-serii-d/ opublikował dokument informacyjny, sporządzony zgodnie z art. 37 a Ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Dokument Informacyjny”) w związku z ofertą akcji serii D Spółki („Akcje Serii D”) w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz formularz zapisu na Akcje Serii D, który stanowi również załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Zapisy na Akcje Serii D rozpoczynają się w dniu dzisiejszym i potrwają do 8 lutego 2021 r. Szczegółowy harmonogram subskrypcji Akcji Serii D został przekazany raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 12 stycznia 2021 r. Jednocześnie Spółka zwraca się z uprzejmą prośbą do firm inwestycyjnych przyjmujących zapisy na Akcje Serii D o przesłanie na adres mailowy gpw@aqtwater.com lub na adres siedziby Spółki, tj. Warszawa (00-019), ul. Złota 7/18 jednego egzemplarza formularza zapisu złożonego przez akcjonariusza Spółki.

Załączniki

Inne komunikaty

bEaeYPmL