Trwa ładowanie...
bDSDUpUB

Notowania

XTPL: strona spółki
26.01.2021, 14:35

XTP Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Zarząd XTPL S.A. („Emitent”) informuje, że raporty okresowe Emitenta w 2021 roku będą publikowane w następujących terminach:
- skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2020 - w dniu 27 kwietnia 2021 roku; - skonsolidowany raport za I kwartał 2021 roku - w dniu 27 maja 2021 roku; - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 roku - w dniu 28 września 2021 roku; - skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku - w dniu 25 listopada 2021 roku. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Emitent nie będzie publikować raportów kwartalnych oraz skonsolidowanych raportów kwartalnych za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, iż w skonsolidowanych raportach kwartalnych i półrocznych zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

Inne komunikaty

bDSDUpVj