Trwa ładowanie...
bDSoNyAB

Notowania

REGNON: strona spółki
31.01.2021, 21:21

REG Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 r.

Regnon S.A. w likwidacji [Emitent] działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2021 r.
- raport roczny za 2020 r. – 29 kwietnia 2021 r. - raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 27 maja 2021 r. - raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 29 września 2021 r. - raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 26 listopada 2021 r. Na podstawie § 79 ust. 2 ww. Rozporządzenia Emitent nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r.

Inne komunikaty

bDSoNyBj