Trwa ładowanie...
bEsbFTit

Notowania

TAMEX: strona spółki
3.02.2021, 11:24

TOS wybór oferty spółki

Zarząd spółki TAMEX Obiekty Sportowe S.A. (dalej: Tamex, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 lutego 2021 roku powziął informację o wyborze oferty Konsorcjum na czele z liderem konsorcjum spółką Grupa Blackbird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Sączu i partnerem konsorcjum Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „Kos” Jan Kos na realizację zadania pn.: „Realizacja obiektu stadionu miejskiego w Nowym Sączu przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu – realizacja w trybie „zaprojektuj i wybuduj” na rzecz Zamawiającego, spółki Nowosądecka Infrastruktura Komunalna sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu.
Wartość́ całego zadania wynosi 53.399.949,25 zł brutto, przy czym udział finansowy Spółki w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia będzie wynosił 33% wartości kontraktu. Ostateczny termin wykonania zadania został określony na 730 dni od daty podpisania umowy, z tym że wykonanie i odbiór, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych pozwoleń, w tym dopuszczających do użytkowania boiska/stadionu w zakresie podgrzewania, nawadniania, drenażu i innej infrastruktury niezbędnej do prawidłowego działania systemów i możliwości prowadzenia rozgrywek wraz z wykonaniem podbudowy i murawy oraz z wyposażeniem boiska, jako odbiór częściowy nastąpi do dnia 30 września 2021 roku. O podpisaniu ostatecznej umowy z ww. kontrahentem Zarząd Spółki niezwłocznie poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty

bEsbFTjb