Trwa ładowanie...
bDSqlQGJ

Notowania

APE Podpisanie listu intencyjnego w sprawie sprzedaży akcji spółki zależnej.

Zarząd Spółki APS Energia S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 lutego 2021 roku Spółka podpisała list intencyjny z WB Electronics S.A. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim („WBE”, dalej łącznie: „Strony”), który potwierdza intencję Stron do rozpoczęcia negocjacji, a także realizacji prac analitycznych, dotyczących warunków rozważanej transakcji zakładającej odkupienie przez WBE od Spółki większościowego pakietu akcji w spółce ENAP S.A. („Transakcja”).
Podpisanie listu intencyjnego wynika z uznania przez Strony celowości rozważenia współpracy biznesowej oraz kapitałowej poprzez wspólne przedsięwzięcie, które pozwoli zaoferować odbiorcom kompleksową ofertę w obszarze wdrożenia i utrzymania instalacji magazynowania energii, w sytuacji gdy Grupa Kapitałowa WB Electronics rozwija technologię magazynowania energii, a Grupa Kapitałowa APS Energia dostarcza w szczególności rozwiązania z zakresu energoelektroniki. Strony ustaliły, że zarówno cena, jak i sposób rozliczenia płatności za akcje reprezentujące 50% + 1 akcja w kapitale zakładowym ENAP S.A. zostaną ustalone w procesie negocjacji Stron. Zawarcie Transakcji będzie uzależnione w szczególności od wyniku procesu badania due diligence, wynegocjowania dokumentacji transakcyjnej, a także uzyskania pozytywnej opinii organów wewnętrznych Stron, których zgoda będzie wymagana w celu dokonania transakcji. List intencyjny nie stanowi zobowiązania żadnej ze stron do zawarcia Transakcji. Spółka będzie informowała o dalszych etapach procedowania postanowień listu intencyjnego – w tym o odstąpieniu od jego realizacji lub podpisaniu umowy inwestycyjnej – w odrębnych raportach bieżących.

Inne komunikaty

bDSqlQHr