Trwa ładowanie...
bEidDGuZ

Notowania

PHN: strona spółki
5.02.2021, 17:14

PHN Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 40/2020 z 23 grudnia 2020 r., Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent") informuje, że spółka zależna Emitenta - PHN Property Management PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „PHN PM”) zawarła z syndykiem masy upadłości „Cosmar Polska” Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Cosmar Polska” Sp. z o.o. w upadłości, funkcjonującej pod nazwą handlową „Regent Warsaw Hotel” (dalej „ZCP”).
Przedmiotem umowy jest nabycie przez PHN PM ZCP, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z prowadzeniem działalności hotelarskiej „Regent Warsaw Hotel”. Po przejęciu ZCP, PHN PM zamierza kontynuować działalność hotelową „Regent Warsaw Hotel”. Nabycie ZCP ma skutki nabycia w postępowaniu egzekucyjnym (w szczególności skutkiem zawarcia umowy jest wygaśnięcie hipotek ustanowionych na nieruchomościach wchodzących w skład ZCP). Cena sprzedaży ZCP została ustalona w wyniku aukcji przeprowadzonej w dniu 23 grudnia 2020 r. na kwotę 130.500.000,00 PLN. Oprócz Emitenta akcjonariuszem PHN PM jest również Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o., który jest mniejszościowym udziałowcem i operatorem hotelu. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Inne komunikaty

bEidDGvH