Trwa ładowanie...
bDTkJqCt

Notowania

APATOR: strona spółki
5.02.2021, 19:08

APT Pozew spółki PySENSE sp. z o.o.

Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 5 lutego 2021 r. otrzymał odpis pozwu PySENSE Sp. z o.o. przeciwko Apator SA, który w opinii Zarządu jest bezzasadny.
Pozew został wniesiony do Sądu Okręgowego w Toruniu, VI Wydział Gospodarczy i dotyczy zapłaty kwoty 21.526.688,09 zł, na którą składają się: - odszkodowanie na podstawie art. 471 KC z tytułu szkody w związku z niewykonaniem przez Apator SA umowy o współpracy z dnia 31.10.2018 r. w zakresie wytworzenia przez PySENSE Sp. z o.o. modemów komunikacyjnych do liczników energii elektrycznej Apator SA w wysokości 21.347.389,20 zł (tj. 20.502.193,30 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wymagalności 01.04.2020 r. w wysokości 845.195,90 zł), - wynagrodzenie za przeniesienie przez PySENSE Sp. z o.o. autorskich praw majątkowych na Apator SA w wysokości 115.263,57 zł (tj. 110.700 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wymagalności 01.04.2020 r. w wysokości 4.563,57 zł), - wynagrodzenie z tytułu udzielenia Apator SA licencji do oprogramowania w wysokości 64.035,32 zł (tj. 61.500 zł plus odsetki ustawowe za opóźnienie od daty wymagalności 01.04.2020 r. w wysokości 2.535,32 zł). Tak, jak na wstępie wskazano, Zarząd Apator SA ocenia pozew za bezzasadny i będzie wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Inne komunikaty

bDTkJqDb