Trwa ładowanie...
bDSfAPCd

Notowania

RUBICON: strona spółki
8.02.2021, 19:58

NVG Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki

Zarząd Spółki pod firmą NOVAVIS GROUP SA z siedzibą w Warszawie ("Emitent" lub "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 8 lutego 2021 r. powziął informację o ogłoszeniu przez Marshall Nordic Limited z siedzibą w Londynie („Wzywający”) wezwania do zapisywania się na sprzedaż przez akcjonariuszy 10 088 akcji Spółki stanowiących 0,03 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 10 088 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Wezwanie"). Wezwanie zostało ogłoszone na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Pełna treść wezwania jest dostępna pod adresem: https://qsecurities.pl/wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-novavis-group-s-a/ oraz http://biznes.pap.pl/pl/news/listings/info/3048151,wezwanie-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-novavis-group-s-a-.

Inne komunikaty

bDSfAPCL