Trwa ładowanie...
bDTLCqWd

Notowania

REGNON: strona spółki
12.02.2021, 21:24

REG Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji.

Regnon Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Katowicach, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 [Spółka], przekazuje do publicznej wiadomości informację, że akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego i co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, działając na podstawie art. 399 § 3, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołują na dzień 12 marca 2021 roku, na godzinę 13.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Paweł Kurciński, Radosław Walasik s.c. w Warszawie ul. Franciszkańska 14/101, 00-214 Warszawa.

Załączniki

Inne komunikaty

bDTLCqWL