Trwa ładowanie...
bDTrYpsl

Notowania

SYNEKTIK: strona spółki
17.02.2021, 11:06

SNT Powołanie Prokurenta

Zarząd Synektik SA (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 17.02.2021 r. podjął uchwałę w przedmiocie ustanowienia prokury w Spółce. Z dniem 17.02.2021 r., powołano na prokurenta Pana Artura Ostrowskiego, określając prokurę jako łączną uprawniającą do dokonywania czynności wyłącznie z członkiem organu zarządzającego
Pan Artur Ostrowski złożył wobec Spółki oświadczenia, z których wynika, że: nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności do niej konkurencyjnej oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Życiorys zawodowy Pana Artura Ostrowskiego stanowi załączniki do niniejszego raportu

Załączniki

Inne komunikaty

bDTrYpsT