Trwa ładowanie...
bDIOdMjV

Notowania

EMT Uchwała Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania akcji z obrotu

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), informuje że w dniu 22 lutego 2021 roku Zarząd Spółki otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki Elemental Holding S.A. („Uchwała”).
Zgodnie z ww. Uchwałą z dniem 25 lutego 2021 roku nastąpi wycofanie z obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Spółki oznaczonych kodem PLELMTL00017. Wycofaniu z obrotu będzie podlegało 170 466 065 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda. Uchwała została wydana w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Spółki, o której Spółka poinformowała w Raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku.

Inne komunikaty

bDIOdMkD