Trwa ładowanie...
bEaiNMdh

Notowania

ARTP: strona spółki
25.02.2021, 13:42

TYP Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2021 r.

Zarząd ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 7, 45-084 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400030, (dalej zwanej „Spółką”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 marca 2021 r. na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ArtP Capital S.A., które odbędzie w Kancelarii Notarialnej w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 15/1.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną dokumentację

Załączniki

Inne komunikaty

bEaiNMdP