Trwa ładowanie...
bEiUBKpx

Notowania

PEP: strona spółki
26.02.2021, 13:29

PEP REZYGNACJA Z PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ POLENERGIA S.A.

Zarząd Polenergia S.A. ("Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 26 lutego 2021 r. Zarząd Emitenta otrzymał rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta, przez p. Briana Bode.
podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)

Inne komunikaty

bEiUBKqf