Trwa ładowanie...
bETecFed
Notowania
WAWEL: strona spółki
26.02.2021, 16:17

WWL Deklaracja dywidendy - rekomendacja Rady Nadzorczej Emitenta

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż Rada Nadzorcza Emitenta, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Emitenta oraz rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła w dniu 26.02.2021 r., uchwałę nr 6 w sprawie przedłożenia do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Wawel S.A. przeznaczenia zysku netto za rok 2020 w wysokości 57.260.181,90 PLN wraz z propozycją jego podziału w następujący sposób:
- dywidenda w kwocie 37 493 875,00 PLN tj. 25,00 PLN na akcję, - kapitał zapasowy w kwocie : 19 766 306,90 PLN. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku Wawel S.A. za rok 2020 podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

Inne komunikaty

bETecFeL