Trwa ładowanie...
bDTtJCyJ

Notowania

BOS: strona spółki
2.03.2021, 11:20

BOS Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2020 rok

Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”), w nawiązaniu do raportu nr 2/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r., informuje, że jednostkowy raport roczny BOŚ S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BOŚ za 2020 rok, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2021 r.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych pierwotny termin publikacji wyżej wymienionych raportów rocznych za 2020 r. został ustalony na dzień 18 marca 2021 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie. Podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

Inne komunikaty

bDTtJCzr