Trwa ładowanie...
bDXSEtzF

Notowania

PEKABEX: strona spółki
9.03.2021, 18:38

PBX Przekroczenie przez łączną wartość brutto umów zawartych z tym samym podmiotem w danym roku kalendarzowym wartości znaczącej umowy

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. ("Emitent") informuje, iż łączna wartość brutto umów zawartych przez spółkę zależną Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) z „Noex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa („Inwestor”) w roku kalendarzowym 2021 przekroczyła 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i łącznie wynosi w zaokrągleniu do pełnych procentów 2% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zarząd Emitenta informuje, iż łączna wartość brutto umów zawartych przez Spółkę z „Noex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w roku kalendarzowym 2021 po publikacji niniejszego raportu liczona będzie od początku.
Równocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż umowa w związku z zawarciem której nastąpiło przekroczenie 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została zawarta pod warunkiem uzyskania przez Inwestora najpóźniej do dnia 31.07.2021 roku pozwolenia na budowę inwestycji, stanowiącej przedmiot tej umowy.

Inne komunikaty

bDXSEtAn