Trwa ładowanie...
bEsjuXXF

Notowania

URSUS: strona spółki
12.03.2021, 22:19

URS Informacja nt. przyspieszonego postępowania układowego Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2020 z dnia 17 listopada 2020r., Zarząd URSUS S.A. w restrukturyzacji informuje, iż w porozumieniu z Nadzorcą Układu, po przygotowaniu nowego planu restrukturyzacyjnego i nowych propozycji układowych, a także po wstępnych rozmowach z częścią wierzycieli, mając na uwadze ustawowy czas trwania Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego wynoszący 4 miesiące, co przy skali działalności prowadzonej przez Emitenta nie wystarczyło na sfinalizowanie rozmów z wierzycielami, zawarcie układu i złożenie do Sądu wniosku o zatwierdzenie układu, podjął decyzję o kontynuowaniu formalnej restrukturyzacji Spółki w postępowaniu sanacyjnym.
Stosowny wniosek zostanie złożony po zakończeniu trwającego Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego prowadzonego od 17 listopada 2020r. na podstawie art. 15 i nast. ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 1086; tzw. Tarcza 4.0). Rezultaty działań przeprowadzonych przez Nadzorcę Układu i Spółkę w czasie trwania Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego, w tym także operacyjna restrukturyzacja przedsiębiorstwa, powinny pozytywnie wpłynąć na postępowanie sanacyjne Emitenta, w ramach którego Spółka będzie dążyła do zawarcia układu z wierzycielami i jego wykonania. Najbardziej sformalizowane postępowanie restrukturyzacyjne, jakim jest postępowania sanacyjne, będzie po jego otwarciu kolejnym etapem programu uzdrawiania Spółki mającego na celu przywrócenie URSUS S.A. dobrej pozycji w rywalizacji z innymi podmiotami na rynku krajowym i międzynarodowym oraz osiągnięcie jak najlepszych efektów dla wierzycieli, pracowników i akcjonariuszy Spółki.

Inne komunikaty

bEsjuXYn