Trwa ładowanie...
bEqyETLp

Notowania

PEPEES: strona spółki
26.03.2021, 7:01

PPS Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2020 rok

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 26 marca 2021 roku zakończony został proces agregacji danych finansowych, realizowany na potrzeby przygotowania raportów Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok i tym samym podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki za 2020 r. zostały zaprezentowane poniżej (w nawiasie przedstawiono dane za rok 2019). Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta: - przychody ze sprzedaży: 210.935 tys. zł (231.981 tys. zł) - zysk z działalności operacyjnej: 10.126 tys. zł (35.255 tys. zł) - zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej : 6.320 tys. zł (24.091 tys. zł) Wstępne wyniki finansowe Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.: - przychody ze sprzedaży: 155.182 tys. zł (172.934 tys. zł) - zysk z działalności operacyjnej: 6.418 tys. zł (25.324 tys. zł) - zysk netto: 5.537 tys. zł (19.182 tys. zł) Spółka informuje o zmniejszeniu przychodów oraz zmniejszeniu cen sprzedaży w stosunku do roku poprzedniego, w ocenie Spółki będących wynikiem sytuacji na rynku spowodowanej pandemią. Jednocześnie Emitent przypomina, że ostateczne wyniki finansowe za 2020 rok zostaną przekazane w raportach rocznych (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym), które zostaną opublikowane w dniu 28 kwietnia 2021 r.

Inne komunikaty

bEqyETLX