Trwa ładowanie...
bEieuPed

Notowania

HOTBLOK: strona spółki
26.03.2021, 11:12

CAI Podpisanie przez Spółkę zależną od Emitenta listu intencyjnego

Zarząd CARLSON INVESTMENTS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), niniejszym informuje, iż Spółka zależna od Emitenta CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (będąca w organizacji), w dniu 25 marca 2021 roku podpisała list intencyjny z Terrabio Sp. z o.o.
Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest rozpoczęcie w dobrej woli negocjacji i ustalenia ostatecznych warunków inwestycji kapitałowej dokonanej przez CARLSON INVESMENTS ASI S.A. i określonej w maksymalnej kwocie 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) w Spółkę Terrabio Sp. z o.o. List intencyjny oraz jego postanowienia zobowiązują strony do poczynienia dalszych konkretnych ustaleń w trakcie trwania negocjacji i obowiązywania niniejszego porozumienia tj. 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od daty jego podpisania. Terrabio Sp. z o.o. oferuje szybką diagnostykę w zakresie chorób roślin, bezpieczeństwa wody i żywności. Zespół Terrabio Sp. z o.o. tworzą wybitni eksperci o wąskiej dziedzinie specjalizacji z umysłami otwartymi na nowe pomysły i innowacyjne technologie. Dzięki współpracy młodych ambitnych naukowców, specjalistów od komercjalizacji i kadry zarządzającej spółka buduje swą pozycję na rynku diagnostyki molekularnej. http://terrabio.tech/. O kolejnych etapach w negocjacjach, jak i skutku finalnym Emitent poinformuje odrębnym raportem.

Inne komunikaty

bEieuPeL