Trwa ładowanie...
bDZKHEJh

Notowania

AIN Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów

Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 marca 2021 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Januarego Ciszewskiego, sporządzone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zwiększeniu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki powyżej progu 5% ogólnej liczby głosów.
W załączeniu Zarząd przekazuje treść zawiadomienia.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZKHEJP