Trwa ładowanie...
bDZSmKmt

Notowania

BOS: strona spółki
30.03.2021, 13:12

BOS Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz treść uchwał podjętych do przerwy

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 5, 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku („NWZ”), zwołane na dzień 30 marca 2021 r., podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach NWZ. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 26 kwietnia 2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Banku, ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej).
Wszystkie projekty uchwał, które były poddane pod głosowanie do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, zostały przez NWZ podjęte – ich treść wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Banku informuje, iż podczas obrad NWZ nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu w stosunku do podjętych uchwał oraz, że nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad.

Załączniki

Inne komunikaty

bDZSmKnb