Trwa ładowanie...
bEUTlTQl
Notowania
WAWEL: strona spółki
30.03.2021, 17:20

WWL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na ZWZA w dn. 30.03.2021 r.

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości wykaz Akcjonariuszy Wawel S.A., posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30.03.2021 r.:
1) Hosta International AG bezpośrednio oraz poprzez podmiot zależny WIK Sp. z o.o.: liczba akcji: 781.761; liczba głosów: 781.761; udział w liczbie głosów na ZWZA: 67,65%; udział w ogólnej liczbie głosów: 52,13%. 2) Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander: liczba akcji: 143.000; liczba głosów: 143.000; udział w liczbie głosów na ZWZA: 12,37%; udział w ogólnej liczbie głosów: 9,53%. 3) MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba akcji: 90.000; liczba głosów: 90.000; udział w liczbie głosów na ZWZA: 7,79%; udział w ogólnej liczbie głosów: 6,00%. 4) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny: liczba akcji: 82.300; liczba głosów: 82.300 ; udział w liczbie głosów na ZWZA: 7,12%; udział w ogólnej liczbie głosów: 5,49%. W dniu odbycia się ZWZA ogólna liczba głosów wynosiła 1.499.755. Natomiast liczba głosów posiadanych przez akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA w dniu 30.03.2021 r. (na podstawie zarejestrowanych akcji) wynosiła 1.155.624.

Inne komunikaty

bEUTlTQT